مطالب مرتبط:

نگرانی سناتوران از ذهنیت سازی امریکا برای حضور داعش در افغانستان

سناتوران در مجلس سنا از آنچه ذهنیت سازی امریکا برای حضور داعش در افغانستان می خوانند، ابراز نگرانی دارند.

مطالب اخیر