مطالب مرتبط:

۳۷ بند در کشور زیر کار قرار دارد

وزیر انرژی و آب در دیدار با همایون عزیزی والی قندهار و شماری از نمایندگان این ولایت در پارلمان اظهار داشت : این وزارت ۳۷ بند را زیر کار دار

مطالب اخیر