مطالب مرتبط:

هم‌نوایی ریاض با غرب در ریاضت اقتصادی و کاستن درآمدها

آریانانیوز: حاکمیت سعودی برای برون رفت از معضلاتش، راهکار اِعمال ریاضت اقتصادی و کاهش حقوق کارمندان را درپیش گرفته است!

مطالب اخیر