مطالب مرتبط:

راه‌اندازی مراکز مشاورت جنسی برای جوانان افغان

صحبت درباره مسایل جنسی برای جوانان و بخصوص دختران افغان یک تابو است. اکنون برای مشوره دهی به حل مشکلات جنسی جوان افغان به کمک سازمان ملل مراکز مشوره دهی ایجاد است.

مطالب اخیر