مطالب مرتبط:

وقوع چند رویداد پرتاب بمب دستی و دستگیری یک تن در هرات

پیام آفتاب: افراد مسلح ناشناس امروز در نزدیکی ساختمان تربیه معلم ولسوالی شیندند هرات بمب دستی پرتاب نمودند.

مطالب اخیر