مطالب مرتبط:

کشف مخفیگاه بزرگ جنگ افزار طالبان در «هلمند»

پیام آفتاب: یک مخفیگاه بزرگ جنگ افزارِ هراس افگنان طالب در هلمند در نتیجه عملیات ویژه قطعات خاص پولیس کشف و نابود گردید.

مطالب اخیر