مطالب مرتبط:

خانواده‌های دیپلمات‌های امریکایی استانبول را ترک میکنند

وزارت امور خارجه امریکا هشدار داده است که "گروه‌های افراطی" درصدد ترتیب دادن حمله علیه شهروندان امریکایی هستند.

مطالب اخیر