مطالب مرتبط:

نمایشگاه بین المللی تولیدات تجارتی ایران در هرات برگزار می شود

قرار است تا در هفته جاری، استاندار خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران به هرات سفر کند.

مطالب اخیر