مطالب مرتبط:

بس مسافر بری با هوش مصنوعی

خودران بودن دیگر تنها مختص موترهای خُرد نیست؛ شرکت مرسدس بنز به تازگی از نخستین بس مسافربری خودران رونمایی کرد

مطالب اخیر