مطالب مرتبط:

هجوم ۱۰ هزار داوطلب برای یک فرصت شغلی درچین

با اعلام تنها یک فرصت شغلی با عنوان کارمند پذیرش، نزدیک به ده هزار نفر از جوانان دارای مدارک دانشگاهی در چین، صف کشیدند تا متصدی این شغل شوند.

مطالب اخیر