مطالب مرتبط:

آغاز روند بازگشت گروه های پنجاه نفری پتاهجویان از آلمان

کسانی که درخواست پناهندگی شان رد شده، به گروه های پنجاه نفری تقسیم شده‌اند و دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.

مطالب اخیر