مطالب مرتبط:

سران حکومت اختلافات شان را از راه مسالمت آمیز حل کنند

کمیتۀ مشترک جامعۀ مدنی از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا دست از اختلافات بردارند و به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز مشکلات درونی‌شان باشند.

مطالب اخیر