مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی یک حکومت انکشافی و توسعه ای است

معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان که به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امده است، می گوید: حکومت وحدت ملی یک حکومت انکشافی و توسعه ای بوده که در مدت دو سال گذشته چندین پروژه بزرگ را روی دست گرفته است.

مطالب اخیر