مطالب مرتبط:

بهانه های حکومت مانع اصلی از سرگیری مذاکرات شده است

پیام آفتاب: جنبش روشنایی با انتشار اعلامیه شماره 41 خود تاکید می کند که حکومت هر روز با بهانه تراشی های مختلف مانع از از سرگیری مذاکرات میان سران جنبش روشنایی و دولت می شود.

مطالب اخیر