مطالب مرتبط:

پروسه حذف نام گلبدین از فهرست سیاه آغاز می‌شود

حکومت افغانستان می‌گوید : پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، بزودی آغاز می‌شود.

مطالب اخیر