مطالب مرتبط:

اردوغان احیای مجازات اعدام را خواستار شد

رئیس جمهوری ترکیه گفت: دولتش از پارلمان می‌خواهد تا احیای مجازات اعدام را به عنوان تنبیهی برای کودتاچیان ماه ژوئیه در نظر بگیرد.

مطالب اخیر