مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۰۸ عقرب ۱۳۹۵

حکومت افغانستان می‌گوید که جنگ و نیز مسایلی دیگر، باعث به درازا کشیدن روند سرپرستی در برخی از نهادهای کلیدی دولتی شده اند.

مطالب اخیر