مطالب مرتبط:

جرمنی شماری از پناهجویان را دوباره به افغانستان می‌فرستد

سفیر افغانستان در برلین می گوید، پناهجویانی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهنده گی شان از سوی سه محکمه جرمنی رد شده باشد. حمید صدیق دیروز به رادیو آزادی گفت...

مطالب اخیر