مطالب مرتبط:

خپلواک: پروسه حذف نام گلبدین از فهرست سیاه آغاز می‌شود

حکومت افغانستان می گوید، پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، بزودی آغاز می شود. اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرائی موافقتنامه صلح، دیروز د...

مطالب اخیر