مطالب مرتبط:

انگیزه‎های اولیه جنگجویان گروه طالبان و سیاست مصالحه حکومت

مقاله: جنگ و صلح با گروه طالبان يکي از جنجال‎برانگيزترين مسئله در چند سال اخير بوده است. رويکرد‎هاي مختلف در ارتباط با اين مسئله شکل گرفته است. به صورت کلان مي توان رويکردها را به سه دسته مخالف، موافق و بي طرف تقسيم بندي نمود. عده‎اي...

مطالب اخیر