مطالب مرتبط:

الماس میلیون ها بار بیشتر از دی وی دی قابلیت ذخیره اطلاعات دارد

اطلاعات در هارد درایو پس از پنج تا ده سال از بین می رود اما به طور دایمی در الماس باقی می ماند و تا مادامی که الماس وجود دارد اطلاعات نیز در آن وجود خواهد داشت.

مطالب اخیر