مطالب مرتبط:

ناكام ماندن حمله به نيروهاي امنيتي افغانستان

مقام هاي افغانستان از ناكام ماندن حمله گروه تروريستي حقاني به نيروهاي امنيتي اين كشور خبر دادند

مطالب اخیر