مطالب مرتبط:

زخمی شدن زنان و اطفال براثرحمله هوایی ناتو درننگرهار

آریانانیوز: بنابرراپورهای رسیده، براثرحمله هوایی ناتو در منطقه مرکی ولسوالی شیرزاد، شماری از افراد ملکی نیز زخم برداشته اند.

مطالب اخیر