مطالب مرتبط:

دفع حمله طالبان بر ولسوالی شینواری پروان

مخالفان مسلح با پرتاب بیش از سی راکت به طرف ساختمان ولسوالی شینواری و راه اندازی حمله گروهی در تلاش تصرف این ولسوالی بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و مجبور به عقب نشینی شده اند.

مطالب اخیر