مطالب مرتبط:

سقوط موتر مسافربری بادغیس ـ هرات به یک دره

یک موتر مسافربری در منطقه بند سبزک جاده ی عمومی بادغیس ـ هرات از جاده منحرف و به یک دره سقوط کرد.

مطالب اخیر