مطالب مرتبط:

ختم سروی با بیش از ۵ هزار خانواده بی جاشده در فراه

این خانواده ها از ولسوالی های پشت رود ، بالا بلوک و دیگر ساحات نا امن آن ولایت از اثر نا امنی به حومه…

مطالب اخیر