مطالب مرتبط:

«دیدار آشنا» محفلی برای همدلی و همزمانی بین ایران و افغانستان است

«روح‌الله قاسمیان» در سومین محفل دیدار آشنا گفت: محفل دیدار آشنا طراحی شد که واقعیت‌های پنهان زندگی مهاجرین را به رسانه‌ها و جامعه دو 2 کشور معرفی کند، برهمین اساس «دیدار آشنا» محفلی برای همدلی و همزمانی بین 2 ملت است.

مطالب اخیر