مطالب مرتبط:

مراسم خاکسپاری «شراره بلخی» در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد

مراسم خاکسپاری «شراره بلخی» ساعت 11 امروز به وقت آلمان در شهر بن برگزار خواهد شد.

مطالب اخیر