مطالب مرتبط:

45 درصد دانش‌آموزان صنف‌های ششم خواندن‌ و نوشتن بلند نیستند

مسؤولان وزارت معارف می‌گویند، بر پایۀ پژوهش این وزارت، ۴۵ درصد دانش‌ آموزان صنف‌های ششم مکاتب، حتی توانایی خواندن یک متن عادی را ندارند.

مطالب اخیر