مطالب مرتبط:

برای سومین بار زعفران افغانستان مقام اول را در جهان کسب کرد

این سومین سال پی‌هم است که زعفران افغانستان در رقابت با زعفران ایران، اسپانیا و سایر کشورها، مقام مرغوب‌ترین زعفران را در جهان می‌گیرد.

مطالب اخیر