مطالب مرتبط:

افزایش رویدادهای جنایی در کابل نگران کننده است

آمار رویدادهای جنایی در کابل رو به افزایش می باشد در سه روز اخیر تنها شش نفر در کابل به قتل رسیدند

مطالب اخیر