مطالب مرتبط:

‎احزاب سیاسی خواهان پایان اختلاف‌ها میان رهبران …

برخی از احزاب سیاسی و نماینده‌گان مجلس هشدار می‌دهند که ادامۀ تنش‌ها میان سران حکومت کشور را به بحران خواهد کشانید. آنان می‌گویند که به این تنش‌ها باید بی درنگ پایان داده شود.

مطالب اخیر