مطالب مرتبط:

ارگ: خسارات اقتصادی هراس افگنان بر مردم نادیده گرفته …

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور در برنامه یی می‌گوید که زیان‌های مالی یا بُعد پنهان نبردها در افغانستان باید برجسته شوند.

مطالب اخیر