مطالب مرتبط:

چهار مجروح در حمله با سلاح سرد به مسافران قطاری در آلمان

دستکم چهار نفر در حمله با سلاح سرد یک نوجوان ۱۷ ساله به مسافران قطاری در ایالت بایرن آلمان مجروح شدند

مطالب اخیر