مطالب مرتبط:

اختلافات مدیریتی و وضعیت آشفتۀ ورزش افغانستان

در حالی که شرایط امنیتی و سیاسی در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو شده است، ورزش این کشور نیز در وضعیت آشفته‌تری نسبت به پیش قرار گرفته است.

مطالب اخیر