مطالب مرتبط:

مجلس افغانستان: دولت در اداره امور ناکام است؛ ارگ: مجلس برنامه کاری ندارد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به تندی از اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی این کشور انتقاد کرده‌اند. در مقابل ارگ ریاست جمهوری مجلس را به بی‌کفایتی متهم کرده است.

مطالب اخیر