مطالب مرتبط:

سقوط شاخص کسب و کار در زمین بی برنامه گی دولت

افغانستان از نظر شاخص زمینه‏های کسب و کار ۶ مرتبه نسبت به سال قبل تنزل کرده و در میان ۱۹۰ کشوری که در سال روان میلادی بررسی شده، افغانستان در رده‏ی ۱۸۳ قرار گرفته است.

مطالب اخیر