مطالب مرتبط:

مرتضوی: رئیس جمهور در تمام امورات با همکاران اش مشوره میکند

ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد می کند و می گوید که آقای غنی در تمامی امورات با همکاران حکومتی اش مشوره می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز د...

مطالب اخیر