مطالب مرتبط:

وقت‌کشی جوانان با شبکه‌های اجتماعی

اطلاعات روز نوشت استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک در سال‌های اخیر در افغانستان با کاهش هزینه اینترنت شهرت زیادی پیدا کرده است

مطالب اخیر