مطالب مرتبط:

برگزاری کنفرانسی درباره افغانستان درعربستان!

موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی علمای دینی جهان اسلامی به میزبانی عربستان سعودی درباره افغانستان در سفیر اخیر رئیس اجرائیه به ریاض مطرح شد.

مطالب اخیر