مطالب مرتبط:

داعش در تلاش ایجاد پایگاه‌های قوی در افغانستان است

شب که می شود هلی کوپترها پائین می شوند، عسل، مربا، قیماق، پنیر، پیپسی و آب معدنی برای افراد گروه داعش می رسد، چیزی که در شهر به ما نمی‌رسد چطور برای یک دزد و قاتل در کوه‌ها می‌رسد، این‌ موادها توسط کی به داعش رسانده می‌شود؟

مطالب اخیر