مطالب مرتبط:

هدایت داعش از موصل به سوریه توسط امریکا

مشاور رئیس جمهور سوریه افزود: فرار نیروهای داعش از موصل به سوریه یک تهدید بزرگ علیه حاکمیت کشورما است.

مطالب اخیر