مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: گروه داعش در حال ایجاد مراکز قوی در افغانستان است

بیشتر شدن فعالیت های گروه داعش در افغانستان نگرانی ولسی جرگه را برانگیخته و این جرگه از حکومت می خواهد تا بخاطر سرکوب این گروه اقدامات جدی انجام دهد. در جلسه عمومی روز شنبه این جرگه علاو...

مطالب اخیر