مطالب مرتبط:

ارگ: هماهنگی میان سکتورهای امنیتی باید بیشتر شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته برای شماری از قول اردوها و مسئولین پولیس زون های مختلف در کشور دستور داد تا پلان های امنیتی شانرا با وزرای سکتور های امنیتی شریک سازند. ...

مطالب اخیر