مطالب مرتبط:

بیجا شدگان کندز، هلمند و ننگرهار: هیچ گونه کمک با ما نشده‌است

بیجا شدگان ولایت های کندز، هلمند و ننگرهار می گویند که تاکنون هیچ کمکی از سوی حکومت و موسسات بین المللی دریافت نکرده اند. با آنکه حکومت و نهادهای کمک رسان همواره از رسیدگی ب...

مطالب اخیر