مطالب مرتبط:

دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای ویژه مهاجرین افغانستانی تهران برگزار می‌شود

دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای ویژه مهاجرین افغانستانی استان تهران با نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد

مطالب اخیر