مطالب مرتبط:

طالبان طی دوماه ۳۰۲ مکتب و ۴۱ مرکز صحی را تخریب کرده اند

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید طالبان تنها در دوماه اخیر صدها مکتب، مسجد، مرکزهای صحی و خانه‌های مسکونی را در افغانستان تخریب کرده‌اند.

مطالب اخیر