مطالب مرتبط:

ظاهر قدیر: رهبران حکومت وحدت ملی شعور سیاسی ندارند

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان کشور در واکنش به رسانه ای شدن اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی گفت که بسیاری از رهبران سیاسی حکومت به دور از شعور سیاسی اند

مطالب اخیر