مطالب مرتبط:

همسر اشرف غنی خواستار بسیج ملی افغانستان برای مبارزه با اعتیاد شد

رولا غنی همسر رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که برای کاهش تولید مواد مخدر اطلاع‌رسانی به شهروندان افغانستان و بسیج ملی اهمیت بسیاری دارد

مطالب اخیر