مطالب مرتبط:

یک مقام وزارت مهاجرین افغانستان به اتهام رشوه بازداشت شد

وزارت کشور افغانستان از بازداشت یک مقام وزارت امور مهاجرین این کشور به اتهام دریافت رشوه خبر داد

مطالب اخیر